הודעות משפטיות

הצגת האתר
על פי סעיף 6 לחוק מס' 2004-575 מיום 21 ביוני 2004 בדבר אמון בכלכלה הדיגיטלית, המשתמשים באתר cafenona.co.il מקבלים מידע על זהותם של בעלי העניין השונים בהקשר של יישומו וניטורו:

SEARCH THE FIRST 17 RUE SAINT JEAN 44170 NOZAY

[email protected]

מנהל הפרסום הוא אדם טבעי או אדם משפטי.
צלם: Pixabay/Unsplash/Depositfoto/Adobe Stock/Flickr

מארח: OVH SAS